Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Ο Άγιος Κοσμάς ο Πρώτος ο Βατοπαιδινός.

Ο Άγιος Κοσμάς ο Πρώτος ο Βατοπαιδινός.

Κατά την αναφερθείσα επίσκεψη των Ενωτικών λατινοφρόνων έκτος των Βατοπαιδινών μαρτύρησαν μοναχοί των ιερών μονών Ιβήρων, Ζωγράφου και Ξενοφώντος. Κατά μία παράδοση ο ίδιος ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Η΄ ο Παλαιολόγος ηγείτο στρατιωτικής ομάδος. «Κατέλαβε την των Καραιών κελλιωτικήν λαύραν, ένθα και το του Όρους πρωτείον ίδρυται· ο δε πρωτεύων και οι συν αυτώ αντέστησαν αυτώ γενναίως, τοις προλαβούσιν ομοίως ελέγχοντες· ο δε βασιλεύς εις οργήν κινηθείς, εκέλευσε πάντας αυτούς μαχαίρας έργον γενέσθαι, και ούτως ετελειώθησαν οι άγιοι ομολογηταί την δε εκκλησίαν αυτών πυρπολήσας, και τα των μοναχών σκηνώματα ληϊσάμενος…».

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ.2013

ΣΤΙΣ 3 ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ (16 ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ  ΕΓΚΑΙΝΙΑ 

ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

 ΤΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΧΟΡΟΣΤΑΤΗΣΕ Ο 

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ.κ ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ Ο 

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμονας Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας.


Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμονας Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας. «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται» λέει ὁ Κύριος στὴν ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλία.

Καὶ τὰ λόγια του αὐτὰ βρίσκουν πλήρη τὴν ἐφαρμογή τους στὸ ὑπεράξιο
τέκνο τῆς Κύπρου μας, τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Ἐλεήμονα, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τῆς
μεγάλης πόλεως Ἀλεξανδρείας.

Φυσικὰ ἡ φιλανθρωπία εἶναι χαρακτηριστικὸ γνώρισμα ὅλων τῶν ἁγίων.

Προφητεία τοῦ Ὁσίου Νείλου τοῦ Μυροβλύτου (ιζ´ αἰ.)

Προφητεία τοῦ Ὁσίου Νείλου τοῦ Μυροβλύτου (ιζ´ αἰ.)

ὅστις ἤσκησεν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος πρὸ 350 ἐτῶν, προεφήτευσε περὶ τῶν ἀνθρώπων τοῦ σήμερα.
(Πιστὸν ἀντίγραφον ἀπὸ τὸ βιβλίον «Εὐαγγελικὸς κῆπος» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου Κύπρου).

Βίος τοῦ ὁσίου Νείλου τοῦ μυροβλύτου.

Βίος τοῦ ὁσίου Νείλου τοῦ μυροβλύτου.

Ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου, Ὠρωπὸς Ἀττικῆς
© 2002, Ἱερὸν Κελλίον Ἁγίου Νείλου, Ἅγιον Ὄρος

Εὐφραίνου ἐν Κυρίω ὁ ἁγιώνυμος Ἄθως, ὁ νοητὸς τῆς Θεοτόκου καὶ ὡραῖος παράδεισος· ἰδοὺ γὰρ ἐν ταῖς ὑπωρείαις σου ἐξήνθησαν κρίνα ἀειθαλῆ καὶ πανεύοσμα, καὶ ἐν ταῖς κοιλάσι καὶ παραλίοις σου δένδρα οὐρανομήκη καὶ εὐσκιόφυλλα ἀνεβλάστησαν, καρποὺς ἀθανάτους τοῦ Πνεύματος προβαλλόμενα... (ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης)

Ἁγιολόγιον - Νοέμβριος 12

Ἁγιολόγιον - Νοέμβριος 12
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμονας, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας
Ὁ Ὅσιος Νεῖλος ὁ Ἀσκητής
Ὁ Ὅσιος Νεῖλος ὁ Μυροβλύτης

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Ἁγιολόγιον - Νοέμβριος 11

Ἁγιολόγιον - Νοέμβριος 11
Ὁ Ἅγιος Μηνᾶς «ὁ ἐν τῷ Κοτυαείῳ» ὁ Μεγαλομάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Βίκτωρ ὁ Μεγαλομάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Βικέντιος ὁ Διάκονος Ἱερομάρτυρας
Ἡ Ἁγία Στεφανίδα
Ὁ Ἅγιος Δράκωνας
Ὁ Ὅσιος Θεόδωρος ὁ Ὁμολογητὴς ἡγούμενος Μονῆς Στουδίου

Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

Για την καταλαλιά και κατάκριση.

Για την καταλαλιά και κατάκριση.

Ηρώτησαν Γέροντα, τί διαφέρει η καταλαλιά από την κατάκρισιν; και ο Γέρων απεκρίθη: «Η καταλαλιά λέγεται εις τα ιδιώματα της ψυχής, καθώς όταν λέγης. ο δείνα είναι καλός, αλλά πεισματάρης ή αδιάκριτος. Η δε κατάκρισις λέγεται εις τας πράξεις όπως παραδείγματος χάριν όταν λέγης: εκείνος έκαμεν απάτην ή αρπαγήν. Και βέβαια, εννοείται, ότι η κατάκρισις είναι χειρότερη από την καταλαλιάν».

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

19 Οκτωβρίου Συναξαριστής.ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ.19 Οκτωβρίου Συναξαριστής.ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ.

 Ἰωὴλ Προφήτου, Οὐάρου, τῶν Ἁγίων Ἔξι Ὁσιομαρτύρων, Κλεοπάτρας Ὁσίας, Σαδὼθ καὶ οἱ σὺν αὐτῶ 120 Μάρτυρες, Λεοντίου Φιλοσόφου, Φήλιξ καὶ Εὐσεβίου, Ἰωάννου Ἀσκητῆ, Μνάσωνος, Frideswide.

Ὁ Προφήτης Ἰωήλ Εἶναι
ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα μικροὺς λεγόμενους προφῆτες. Ἦταν γιὸς τοῦ
Βαθουήλ, ἀπὸ τὴ φυλὴ Ρουβὴμ (αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι σαφές, διότι ἄλλοι τὸν
θέλουν καταγόμενο ἀπὸ τὴν φυλὴ Γάδ), καὶ προφήτευσε ὅταν βασιλιὰς στὴν
φυλὴ τοῦ Ἰούδα ἦταν ὁ Ἰωᾶς (878 – 838 π.Χ).