Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Ευχή Μυστική Αγ. Συμεών ο Νέος Θεολόγος. Δι’ ης επικαλείται το Πνεύμα το Άγιον ο Αυτό προορών.

Ευχή Μυστική Αγ. Συμεών ο Νέος Θεολόγος.
Δι’ ης επικαλείται το Πνεύμα το Άγιον ο Αυτό προορών.

Έκδοση Ι. Μονής Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, Κάλαμος Αττικής

Πρόσκληση

Έλα, το φως το αληθινό,

έλα, η αιώνια ζωή,

έλα, το απόκρυφο μυστήριο,

ο ανώνυμος θησαυρός,