ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΔΡΑ:ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ:Ι.ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΕΛΛΑΣ
MONASTΕRY OF THE HOLY
ARCHANGELS JULIAN CALENDAR
TOGANI  P.O.BOX 3421 KERATEA 19001 ATTICA HELLAS 

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ:
HIS BEATITUDE ARCHBISHOP  OF AMERICA
ANDRESS:
GREEK ORTHODOX MISSIONARY
ARCHDIOCESES OF AMERICA
162 RIVER STREET RICHFORD VERMONT 05476  U.S.A.
Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου.Καθηγούμενος ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΡΜΟΝΤ κ.κ ΛΑΖΑΡΟΣ . 
(ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚ.ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ κ.κ ΜΙΧΑΗΛ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ(ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚ.ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ κ.κ ΜΙΧΑΗΛ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ) ΙΔΡΥΤΗ ΚΑΙ ΚΤΙΤΩΡ ΑΥΤΗΣ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η Α.ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΣ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ                                                                                                                                                                                                                        
HIS BEATITUDE ARCHBISHOP MICHAEL

ΜΕΛΗ : Οι Μητροπολίτες :
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
1.      Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΥΠΕΡΤΙΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ κ.κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ

2.    Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ ΠΟΝΤΟΥ  κ.κ.ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ


3. Ο ΓΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΥΠΕΡΤΙΜΟΣ  ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ ΠΑΣΗΣ ΑΣΙΑΣ κ.κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

4. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΡΜΟΝΤ κ.κ ΛΑΖΑΡΟΣ

5.ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ κ.κ ΜΕΛΕΤΙΟΣ


  
ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΟΣ:
Ο Αιδεσ. Πρωτοπρ. π. Θεόδωρος Παπαφιλιππόπουλος


ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΡΜΟΝΤ κ.κ ΛΑΖΑΡΟΣ

Α. Συνοδική επιτροπή επί της Αρχιγραμματείας

Πρόεδρος: Η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ.
ΜΕΛΗ: Ο Σεβασμ. Μητροπ.ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Ο Σεβασμιώτατος ΜΗΤΡΟΠ.ΣΜΥΡΝΗΣ κκ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ ΠΟΝΤΟΥ κ.κ.ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ,
Ο Σεβασμ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΡΜΟΝΤ κ.κ ΛΑΖΑΡΟΣ
Αρχιγραμματεύς :ΜΕΓΑΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Β. Συνοδικαί Υπηρεσίαι
α) Αρχιγραμματεύς :ΜΕΓΑΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Π.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

β) Γραφείον αρχείου Γραφείον Πρωτοκόλλου:
Η Α.Μ. Αρχιεπίσκοπος κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ κ.κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ

γ) Συνοδική Επιτροπή Θείας Λατρείας & Ποιμαντορικού  Έργου:
Πρόεδρος: Η Α.Μ. Αρχιεπίσκοπος κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ(Stm Θεολογίας)

Αντιπρόεδρος : Ο Σεβασμιώτατος ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Μέλη : Ο Σεβασμιώτατος ΣΜΥΡΝΗΣ.κκ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ  κ.κ.ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ(Dr Θεολογίας)

δ) Συνοδική Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Διορθοδόξων Σχέσεων :
Πρόεδρος:  Η Α.Μ. Αρχιεπίσκοπος κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ (Stm Θεολογίας)
Αντιπρόεδρος : Ο Σεβ. Μητρ. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ κ.κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Μέλη :Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ κ.κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΡΜΟΝΤ κ.κ ΛΑΖΑΡΟΣ

ε) Συνοδική Επιτροπή επί των Οικονομικών
Πρόεδρος:Η Α.Μ. Αρχιεπίσκοπος κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ,
Μέλη : Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ ΠΟΝΤΟΥ κ.κ.ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ,
Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Tayco
στ) Επιτροπία Τελετών και εκδηλώσεων :

Η Α.Μ. Αρχιεπίσκοπος κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ 
κ.Εμμανουήλ Μάλλιος Εκπαιδευτικός,
κ.Γεώργιος Παπαλελούδης Νοσηλευτής
κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΛΑΤΗ

ζ) Επιτροπή Έκδοσις Ημερολογίου :
Πρόεδρος : Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ κ.κ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
Μέλη:
ΜέγαςΟικονόμος π. Δημήτριος Παρασκευόπουλος (Stm Θεολογίας)
ΜέγαςΑρχιδιάκ. π. Κάλλιστος Αγιοαρχαγγελίτης
Κος Κων/νος Σωτηρόπουλος Αναγνώστης

Γ. Εκκλησιαστικά Συνοδικά Δικαστήρια
α) Πρωτοβάθμιον δι Αρχιερείς Συνοδικόν Δικαστήριον
Πρόεδρος:Η Α.Μ. Αρχιεπίσκοπος κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ,
Αντιπρόεδρος : Ο Σεβ. Μητρ. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Μέλη :     Ο Σεβασμιώτατος ΣΜΥΡΝΗΣ κκ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ κ.κ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
 Γραμματεύς : Ο ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

β) Δευτ/βάθμιον δι Αρχιερείς Συνοδικόν Δικαστήριον
Πρόεδρος : Η Α.Μ. Αρχιεπίσκοπος κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ
Αντιπρόεδρος : Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ κ.κ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Μέλη :  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ κ.κ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΡΜΟΝΤκ.κ ΛΑΖΑΡΟΣ.
Γραμματεύς : Ο ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 

γ) Πρωτοβάθμιον δια Πρεσβυτέρους, Διακόνους, Μοναχούς και Μοναχάς Συνοδικόν Δικαστήριον
Πρόεδρος :  Η Α.Μ. Αρχιεπίσκοπος κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ.
Μέλη : ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΡΜΟΝΤκ.κ ΛΑΖΑΡΟΣ
Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Ανδριανός Tayco
Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΤΙΜΙΟΣΤΑΥΡΙΤΗΣ 

Δ. Γραφείον Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Πρόεδρος : Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ κ.κ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ.
Μέλη : Μέγας Οικονόμος π. Δημήτριος Παρασκευόπουλος (Stm Θεολογίας)

Ε. Επιτροπή επί Νομοκανονικών Ζητημάτων
Πρόεδρος :  Η Α.Μ. Αρχιεπίσκοπος κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ (Stm Θεολογίας)
Ο Σεβ. Μητρ. ΣΜΥΡΝΗΣ κ.κ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ ΠΟΝΤΟΥ κ.κ.ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ (Dr Θεολογίας)
Ζ. ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΑΙ ΕΔΡΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ
ΜΟΝΑΙ  .

1.  Ιερά Δεσποτική Μονή Ιεράς Επισκοπής ΒΕΡΜΟΝΤ
ΕΔΡΑ: Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου 162 River Street, Richford, Vermont 05478. Tel.:001(802)8487320.
ΕΔΡΑ εν Αμερική  Μακ.Αρχιεπισκόπου κ.κ. Μιχαήλ.
Καθηγούμενος και Έξαρχος Του Μακαριωτάτου.
 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΡΜΟΝΤ ΛΑΖΑΡΟΣ.
Ιεροδ. Ιωσήφ.
    

Ιερά ΣΥΝΟΔΙΚΗ Μονή Αγίων Αρχαγγέλων
ΕΔΡΑ: Τογάνι  Τ.Θ. 3421  Τ.Κ. 19001 Κερατέα  Αττικής 
Τηλ.: (0030)2299042815,  Fax: (0030)2299042160
ΕΔΡΑ εν Ελλάδι Μακ.Αρχιεπισκόπου κ.κ. Μιχαήλ.
Καθηγούμενος ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ κ.κ Σεραφείμ
Μοναχοί: 5,  Δόκιμοι: 3 

  H. Theotokos «Joy of all Who Sorrow»
Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου «Των Θλιβομένων η Χαρά» - Richford Vermont.ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΝΑΧΗ.
    
  H Gethsemane Skete
Ιερόν Ασκητήριον Γεσθημανής  Richford Vermont.
Μοναχή Ιωάννα.


     St. Maximos the confessor O. Church
Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού
414 OAK Street INDIANA PA 1670
Αιδεσ. Μιχαήλ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΕΙΣ Ν.ΤΖΕΡΣΕΥ
ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ:ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ π.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΣ ΣΙΝΔΕΥ
ΚΑΥΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
HOLY MONASTERY OF THE ELEVATION OF THE HOLY CROSS
9 CROSS ST. GUILDFORD NSW 2161 SYDNEY AUSTRALIA

ΕΛΛΑΣ


       Ιερόν Παρεκκλήσιον Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου  Ελλάς.

 Ιερόν Παρεκκλήσιον ΤΟΥ ΦΡΙΚΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ ΕΛΛΑΣ.

 Ιερός Ναός Αγίου Θεράποντα εις Λιόσια Ελλάς
Ιερατικός Προιστάμενος : π. Στυλιανός Φούρας


 Ιερός Μετοχιακός Ναός Αγίου Εφραίμ εις Λούτσα Ελλάς

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑ ΕΛΛΑΣ