Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

ΒΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΥ.

ΒΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΥ.

Ο Αγιος Μόδεστος γεννήθηκε στη Σεβάστεια της Μ. Ασίας από ευσεβείς χριστιανούς γονείς, οι οποίοι πέθαναν στη φυλακή κατά το διωγμό του Διοκλητιανού (περίπου 305 μ. Χ.). Το μόλις πέντε μηνών βρέφος Μόδεστο, οι δεσμοφύλακες το ανέθεσαν σε έναν ειδωλολάτρη άρχοντα. Σε ηλικία δεκατριών ετών έμαθε για τους πραγματικούς γονείς του και αποφάσισε να βαπτιστεί κι ο ίδιος χριστιανός. Σ΄ αυτό συνετέλεσε και κάποιος χριστιανός χρυσοχόος από την Αθήνα, ο οποίος ανέλαβε τη φροντίδα του νεοφώτιστου Μοδέστου, τον έφερε στην Αθήνα και τον αγκάλιασε σαν παιδί του. Μετά το θάνατο των θετών γονέων του, η ζήλεια των δύο παιδιών του χρυσοχόου για την αρετή του Μοδέστου τα οδήγησε στο να τον πουλήσουν ως δούλο στην Αίγυπτο. Η Χάρις του Θεού, όμως, δεν τον εγκατέλειψε.

Ἁγιολόγιον - Δεκέμβριος 16(ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ)

Ἁγιολόγιον - Δεκέμβριος 16(ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ)

Ὁ Προφήτης Ἀγγαῖος
Ὁ Ἅγιος Μαρίνος
Οἱ Ἅγιοι Πρόμος (ἢ Πρόβος) καὶ Ἱλάριος
Ὁ Ἅγιος Μέμνων Ἀρχιεπίσκοπος Ἐφέσου
Ὁ Ἅγιος Μόδεστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεροσολύμων
Ὁ Ἅγιος Συμεὼν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀντιοχείας
Μνήμη Ἐγκαινίων Ναοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου κοντὰ στὸν Ἅγιο Πολύευκτο
Ἡ Ἁγία βασίλισσα Θεοφανώ, ἡ θαυματουργός, σύζυγος τοῦ βασιλιᾶ Λέοντα τοῦ σοφοῦ
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Χρυσοβέργης

Βίος Αγίου Ελευθερίου και μητρός αυτού Ανθίας.

Βίος Αγίου Ελευθερίου και μητρός αυτού Ανθίας.
Ο Άγιος Ελευθέριος καθώς και η μητέρα αυτού Ανθία εορτάζουν στις 15 Δεκεμβρίου
Στους πρωτοχριστιανικούς χρόνους
O Άγιος Ελευθέριος έζησε το 150 περίπου μ.Χ. και γεννήθηκε στην Χριστιανομάχο Ρώμη. Οι γονείς του ήταν πλούσιοι και από τους ευγενείς της Ρώμης. Κατείχαν σπουδαία θέση στην Ρωμαϊκή κοινωνία. Το σπουδαιότερο όμως ήταν, ότι ήταν πιστοί κι’ ευσεβείς Χριστιανοί. Βαδίζανε στη ζωή τους με το δρόμο του Θεού και εφαρμόζανε τις εντολές Του, παρ’ όλες τις δυσκολίες που υπήρχαν την εποχή εκείνη, για να ζεί κανείς χριστιανικά.

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΝ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ

ΚΑΝΩΝ  ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΝ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ

Ποίημα Γερασίμου Μονάχου Μικραγιαννανίτου.

Ο Ιερεύς:Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτισαι την δέησίν μουεν τη αληθεία Σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη Σου. Και μη εισέλθης ειςκρίσιν μετά του δούλου Σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν Σου πας ζων. Ότικατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ μεεν σκοτεινοίς, ως νεκρούς αιώνος και ηκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμοίεταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάσι τοις έργοιςΣου, εν ποιήμασιν των χειρών Σου εμελέτων. Διεπέτασα προς Σε τας χείρας μου, ηψυχή μου ως γη άνυδρός Σοι. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου.Μη αποστρέψης το πρόσωπόν Σου απ’ εμού, και ομοιωθήσομαι τοις καταβαίνουσιν ειςλάκκον. Ακουστόν ποίησόν μοι το πρωί το έλεός Σου, ότι επί Σοι ήλπισα.

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Η Ν Π Α Ν Ε Ν Δ Ο Ξ Ο Ν Θ Ε Ο Π Ρ Ο Μ Η Τ Ο Ρ Α Α Γ Ι Α Ν Α Ν Ν Α Ν.

Κ Α Ν Ω Ν   Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ   Τ Η Ν   Π Α Ν Ε Ν Δ Ο Ξ Ο Ν Θ Ε Ο Π Ρ Ο Μ Η Τ Ο Ρ Α
Α Γ Ι Α Ν   Α Ν Ν Α Ν.

Ο  Ιερεύς

Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο αναγνώστης Αμήν.
Ψαλμός ρμβ' (142)

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Ἁγιολόγιον - Δεκέμβριος 8 ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ.

Ἁγιολόγιον - Δεκέμβριος 8 ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ.

Ὁ Ὅσιος Πατάπιος
Οἱ Ἅγιοι Σωσθένης, Κηφᾶς, Ἀπολλώς, Τυχικός, Καῖσαρ καὶ Ἐπαφρόδιτος οἱ Ἀπόστολοι ἐκ τῶν 70
Ὁ Ὅσιος Σωφρόνιος ἐπίσκοπος Κύπρου καὶ Δαμιανὸς ἐπίσκοπος Κύπρου
Ὁ Ἅγιος Ἄερος ὁ ἀρχιεπίσκοπος
Προεόρτια Συλλήψεως τῆς Θεοτόκου ὑπὸ τῆς Ἁγίας Ἄννης

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

«Ἡ χριστιανική ἀγάπη» Αγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

«Ἡ χριστιανική ἀγάπη» Αγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ὁ Κύριος εἶπε: «Ὅπου εἶναι συναγμένοι δύο ἤ τρεῖς στό ὄνομά μου, ἐκεῖ εἶμαι κι ἐγώ ἀνάμεσά τους» (Ματθ. 18, 20). Ὥστε, λοιπόν, δέν βρίσκονται δύο-τρεῖς ἑνωμένοι στό ὄνομά Του; Βρίσκονται, ἀλλά σπάνια. Ἄλλωστε δέν μιλάει γιά μιάν ἁπλή τοπική σύναξη καί ἕνωση ἀνθρώπων. Δέν ζητάει μόνο αὐτό. Θέλει, μαζί μέ τήν ἕνωση, νά ὑπάρχουν στούς συναγμένους καί οἱ ἄλλες ἀρετές.

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

Ἁγιολόγιον - Δεκέμβριος 2 ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ.

Ἁγιολόγιον - Δεκέμβριος 2 ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ.

Ὁ Προφήτης Ἀββακούμ

Ὁ Ἀββακούμ, ποὺ τὸ ὄνομά του σημαίνει «θερμὸς ἐναγκαλισμός», ἦταν ἀπὸ τὴν φυλὴ τοῦ Συμεὼν καὶ γιὸς τοῦ Σαφάτ. Ὁ χρόνος ποὺ ἔδρασε τίθεται μεταξὺ 650 καὶ 672 π.Χ. Στὸ προφητικό του βιβλίο, ποὺ διακρίνεται γιὰ τὴν ἀξιόλογη λογοτεχνική του χάρη, ἐλέγχει τὸν ἰουδαϊκὸ λαό, ἐπειδὴ παρεξέκλινε ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ θρησκεία στὴν εἰδωλολατρία.

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Πνευματικά και Υλικά Χριστούγεννα.

Πνευματικά και Υλικά Χριστούγεννα.
Δεκέμβριος 2014 – Λίγες μέρες πριν τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλήθεια τι πραγματικά σημαίνουν τα Χριστούγεννα; Σύμφωνα με το τυπικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση Θείες Λειτουργίες (το ονομαζόμενο Σαρανταλείτουργο). Είναι μια περίοδος νηστείας όπως αυτή του Μωϋσή στην έρημο, ο οποίος νήστεψε σαράντα ημέρες πριν αποτυπώσει σε λίθινες πλάκες τις δέκα εντολές που του δόθηκαν από τον Θεό. Ξεκινάει από τις 15 Νοεμβρίου και τελειώνει στις 24 Δεκεμβρίου.

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

Ο άγιος Διομήδης (28 Οκτωβρίου)

Ο άγιος Διομήδης (28 Οκτωβρίου)

Έχει η γη τον ουρανό της. Έχει κι η Εκκλησία το νοητό της στερέωμα.

Μυριάδες άστρα λάμπουν στον ουρανό και διηγούνται τη δόξα του Θεού.

Μυριάδες άστρα σελαγίζουν και στης Εκκλησίας το νοητό στερέωμα. Σελαγίζουν κι αυτά και προβάλλουν μαζί με το πνευματικό τους φως τον θρίαμβο της αρετής και της αγιότητας.

Ένα τέτοιο λαμπρό αστέρι της αρχαίας Εκκλησίας του νησιού μας, αστέρι πρώτου μεγέθους, είναι και ο άγιος Διομήδης.

Ἁγιολόγιον - Ὀκτώβριος 28 παλαιό Εορτολόγιο.

Ἁγιολόγιον - Ὀκτώβριος 28 παλαιό Εορτολόγιο.


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΕΡΕΝΤΙΟΣ & ΝΕΟΝΙΛΛΗ οι σύζυγοι και τα παιδιά τους ΣΑΡΒΗΛΟΣ, ΝΙΤΑΣ, ΙΕΡΑΞ, ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ, ΒΗΛΗ και ΕΥΝΙΚΗ


Ο ΟΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ο Σαββαΐτης


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Ομπάμα: "Ο Μπασάρ Άσαντ προστάτευσε τους Χριστιανούς"

Ομπάμα: "Ο Μπασάρ Άσαντ προστάτευσε τους Χριστιανούς"

http://www.tilegrafos.gr/2014/09/blog-post_357.html

Σεπτέμβριος 1 Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου (δηλαδὴ ἀρχὴ τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους)

 
Σεπτέμβριος 1
Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου (δηλαδὴ ἀρχὴ τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους)
Ὁ Ὅσιος Συμεὼν ὁ Στυλίτης
Ἡ Ὁσία Μάρθα
Ἡ Ὁσία Εὐανθία
Ὁ Δίκαιος Ἰησοῦς γιὸς τοῦ Ναυῆ
Οἱ Ἁγίες 40 Παρθένες καὶ Ἀσκήτριες: Ἀδαμαντίνη, Καλλιρόη, Χαρίκλεια, Πηνελόπη, Κλειώ, Θάλεια, Μυριάνθη, Εὐτέρπη, Τερψιχόρη, Οὐρανία, Κλεονίκη, Σαπφώ, Ἐρατώ, Πολύμνια, Δωδώνη, Ἀθηνᾶ, Τρωάδα, Κλεοπάτρα, Κοραλλία, Καλλίστη, Θεονόη, Θεανώ, Ἀσπασία, Πολυνίκη, Διόνη, Θεοφανώ, Ἐρασμία, Ἑρμηνεία, Ἀφροδίτη, Μαργαρίτα, Ἀντιγόνη, Πανδώρα, Χάϊδω, Λάμπρω, Μόσχω, Ἀρηβοΐα, Θεονύμφη, Ἀκριβή, Μελπομένη, Ἐλπινίκη καὶ Ἀμμοῦν ὁ Διάκονος καὶ διδάσκαλος αὐτῶν
Θαῦμα τῆς Θεοτόκου στὴ Μονὴ τῶν Μιασηνῶν

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
Τον καθένα από μας τον βασανίζει το ερώτημα: τι θα γίνει με μας και τι μας περιμένει μετά το θάνατο; Μία σαφή απάντηση σ” αυτό το ερώτημα μόνοι μας δεν μπορούμε να την βρούμε. Αλλά η Αγία Γραφή και πρώτα απ” όλα ο λόγος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μας αποκαλύπτουν αυτό το μυστικό. Μας το αποκαλύπτουν επίσης το απολυτίκιο και το κοντάκιο της μεγάλης αυτής γιορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου και οι εκκλησιαστικοί ύμνοι που ψάλλονται σ” αυτή τη γιορτή.

Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

Οἱ Ἅγιοι Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων καὶ Παρμενᾶς οἱ Ἀπόστολοι καὶ Διάκονοι.

Οἱ Ἅγιοι Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων καὶ Παρμενᾶς οἱ Ἀπόστολοι καὶ Διάκονοι.

Ἅγιος Πρόχορος

28 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΤΙΜΑΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ.

28 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΤΙΜΑΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ.

Η Ειρήνη υπήρξε Ηγουμένη της μονής Χρυσοβαλάντου κατά το δεύτερο μισό του 9ου και τις
αρχές του 10ου αιώνα. Είχε αποκτήσει πολύ μεγάλη φήμη για τις αρετές της και τιμάται ως οσία από την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία μας .
Στα μέσα του 9ου αιώνα μ.Χ., όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο εικονομάχος Θεόφιλος και σύζυγός του η εικονολάτρισσα Θεοδώρα, όταν η περίοδος της Εικονομαχίας, που για περισσότερο από 100 χρόνια ταλάνισε την αυτοκρατορία, βρισκόταν στην τελευταία φάση της, στην Καππαδοκία της Μικράς Ασίας, γεννήθηκε και έζησε την πρώτη της νεότητα η οσία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου. Πατέρας της οσίας ήταν ο πατρίκιος Φιλάρετος ο Καππαδόκης. Ήταν από την Καισαρεία της Καππαδοκίας, ευνοούμενος του αυτοκράτορα Θεόφιλου και έμπιστος της συζύγου του Θεοδώρας.

Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Ευχή Μυστική Αγ. Συμεών ο Νέος Θεολόγος. Δι’ ης επικαλείται το Πνεύμα το Άγιον ο Αυτό προορών.

Ευχή Μυστική Αγ. Συμεών ο Νέος Θεολόγος.
Δι’ ης επικαλείται το Πνεύμα το Άγιον ο Αυτό προορών.

Έκδοση Ι. Μονής Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, Κάλαμος Αττικής

Πρόσκληση

Έλα, το φως το αληθινό,

έλα, η αιώνια ζωή,

έλα, το απόκρυφο μυστήριο,

ο ανώνυμος θησαυρός,

Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδoς.

Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδoς.
Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακής, ἡ ἀπόδοσή του στήν νεοελληνική
Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο Κεφ. 4, χωρίο 5 ἕως χωρίο 42
Ὁ ᾿Ιησοῦς Χριστὸς καὶ ἡ Σαμαρεῖτις

Δ´\ 5 Τῷ καιρῷ ἐκείνω, ἔρχεται ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ, πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν ᾿Ιακὼβ ᾿Ιωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ· 6 ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ ᾿Ιακώβ. ὁ οὖν ᾿Ιησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡσεὶ ἕκτη.
7 ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ. λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· δός μοι πιεῖν. 8 οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσι. 9 λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖτις· πῶς σὺ ᾿Ιουδαῖος ὢν παρ' ἐμοῦ πιεῖν αἰτεῖς, οὔσης γυναικὸς Σαμαρείτιδος; οὐ γὰρ συγχρῶνται ᾿Ιουδαῖοι Σαμαρείταις.

Κυριακή τοῦ Τυφλού.

Κυριακή τοῦ Τυφλού.
Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακής, ἡ ἀπόδοσή του στήν νεοελληνική.
Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο Κεφ. 9, χωρίο 1 ἕως 38.
Ἡ θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ.

Θ´.1 Τῷ καιρῷ ἐκείνω, παράγων ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. 2 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ραββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; 3ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ. 4 ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι.

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ – Σταχυολογήματα.

Όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ – Σταχυολογήματα.


Τρεῖς εἶναι οἱ ἁγιότερες μορφές τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ Βορρᾶ, ὁ ὅσιος Θεοδόσιος τοῦ Κιέβου, ὁ ὅσιος Σέργιος τοῦ Ραντονέζ καὶ ὁ ὅσιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ.

Ὁ ὅσιος Σεραφείμ, νεότερος ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ἔζησε τὸν 18ο καὶ 19ο αἰώνα. Γεννήθηκε στὶς 19 Ἰουλίου τοῦ 1759 στὴν πόλη Κούρσκ καὶ ἔμεινε ἐκεῖ ὡς τὸ δεκαεννέα του χρόνια. Στὴν ἡλικία αὐτὴ πῆρε τὴ γενναία ἀπόφαση νὰ ἀφοσιωθεῖ ὁλόψυχα στὸ Θεό καὶ ὁδήγησε τὰ βήματά του στὸ Μοναστήρι τοῦ Σάρωφ.

Όσιος Παίσιος Βελιτσκόφσκυ – ῾Η ᾿Αδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ.

Όσιος Παίσιος Βελιτσκόφσκυ – ῾Η ᾿Αδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ.

Κεφάλαια κδ΄

«᾿Εθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐντός μου, καὶ ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ» (Ψαλμ. λη 4).

α. Νὰ εἶσαι σταθερὰ προσηλωμένος στὸν Θεό, διότι ᾿Εκεῖνος θὰ σὲ καθοδηγήση στὸ κάθε τι καὶ θὰ σοῦ ἀποκαλύψη, διὰ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, ὅλα τὰ ἐπουράνια καὶ τὰ ἐπίγεια μυστήρια.

β. ῾Ο νοῦς μας δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι σταθερὰ καὶ ἀπόλυτα προσηλωμένος στὸν Θεό, ἂν δὲν ἀποκτήσουμε τὶς ἑξῆς τρεῖς ἀρετές : τὴν ἀγάπη σὲ Αὐτὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους, τὴν ἐγκράτεια καὶ τὴν ἀδιάλειπτη προσευχή.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ.

Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΙΤΗ Τῶν Μυροφόρων. Ἐκ τοῦ κατά Μάρκον Κεφ. ιε’, 43-47 καί ιστ’, 1-8

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΙΤΗ ΑΓΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ.Τῶν Μυροφόρων.

Ἐκ τοῦ κατά Μάρκον

Κεφ. ιε’, 43-47 καί ιστ’, 1-8

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθὼν ᾿Ιωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ. ῾Ο δὲ
Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκε, καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν
αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανε· καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ σῶμα τῷ ᾿Ιωσήφ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ.

Ἰσχύς μου καί ὕμνησίς μου ὁ Κύριος.

Στίχ. Παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος.

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τό Ἀνάγνωσμα.
Κεφ. ΣΤ’ 1-7
ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.

1 Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. 2 προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν εἶπον· Οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις. 3 ἐπισκέψασθε οὖν, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτὰ, πλήρεις Πνεύματος ἁγίου καὶ σοφίας, οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης·

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ.

Επί τη λαμπροφόρο εορτήν της Αναστάσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος Ημών Ιησού Χριστού, ευχόμεθα
«Χριστός Ανέστη».
Είθε το Πανάγιο Φως το εκπηγάζον από τον Ζωηφόρον Τάφον του Κυρίου μας Ιησού, να φωτίζει πάντα τις καρδιές μας και να τις πυρπολεί με την Αγάπη Του.

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Η Μεγάλη Εβδομάδα.

Η Μεγάλη Εβδομάδα.

Ας κάνουμε μια σύντομη γνωριμία με τις εορτές της Μεγάλης Εβδομάδας.

Τι είναι Μεγάλη Εβδομάδα;

Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η εβδομάδα πριν το Πάσχα (από την Κυριακή των Βαϊων το βράδυ μέχρι το Μ. Σάββατο) και ονομάζεται «Μεγάλη», όχι γιατί έχει περισσότερες μέρες ή ώρες από τις άλλες εβδομάδες, αλλά γιατί τα γεγονότα όπου τελούνται και βιώνονται στους Ιερούς Ναούς είναι κοσμοσωτήρια για τον άνθρωπο!

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Λόγος εις την Β’ Κυριακή των Νηστειών (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς).

Λόγος εις την Β’ Κυριακή των Νηστειών (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς).

(Ευαγγέλιο: Μαρκ. β' 1-12)
Την περασμένη Κυριακή ακούσαμε το ευαγγέλιο που αναφέρεται στη θαυμαστή ισχύ που έχει η μεγάλη και δυναμική παρουσία του Χριστού. Ο Ναθαναήλ αμφισβητούσε τα λόγια του αποστόλου Φιλίππου πως είχε εμφανιστεί στον κόσμο ο από πολλού αναμενόμενος Μεσσίας, στο πρόσωπο του Ιησού του από Ναζαρέτ. Ο Ναθαναήλ όμως, με το που βρέθηκε κατά πρόσωπο με τον ίδιο τον Κύριο, αμέσως τον αναγνώρισε και τον ομολόγησε ως Υιό του Θεού και ως Βασιλιά του Ισραήλ. Το σημερινό ευαγγέλιο μας μιλάει για τις μεγάλες προσπάθειες και τον αγώνα που κατέβαλαν άνθρωποι με πραγματική πίστη για να παρουσιαστούν μπροστά στον Κύριο.

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ, 1296-14.11.1356

Ποιος, αγαπητοί, ήταν ο μέγας και θείος Γρηγόριος το πληροφορούμεθα με σαφήνεια και πληρότητα και μόνον από το απολυτίκιό του.
"Ορθοδοξίας ο φωστήρ, Εκκλησίας το στήριγμα και διδάσκαλε, των μοναστών η καλλονή, των θεολόγων υπέρμαχος απροσμάχητος, Γρηγόριε θαυματουργέ, Θεσσαλονίκης το καύχημα, κήρυξ της χάριτος, ικέτευε δια παντός, σωθήναι τας ψυχάς ημών."

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2014.

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2014.

ΕΟΡΤΆΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΘΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΕΠΕΙΤΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΕΛΕΣΘΗΚΕ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΙΘΕ Ο ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΡΑΤΕΙ ΣΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ 

ΔΟΓΜΑΤΑ.

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.


ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ἐκ τοῦ κατά Ματθαῖον
Κεφ. γ’13-17
 13 Τότε παραγίνεται ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν ᾿Ιορδάνην πρὸς τὸν ᾿Ιωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ.  14 ὁ δὲ ᾿Ιωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;  15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν·  16 καὶ βαπτισθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν·  17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2014.


ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  2013
Στις  25  Δεκεμβρίου  Π.Ε  πραγματοποιήθηκε  στον  Ιερό Ναό  των Αγίων  Αρχαγγέλων  η  Θεία  Λειτουργία  για  τη  γιορτή  των  Χριστουγέννων.

Γιορτή  χαράς  για  όλους  μας,  ημέρες  προσμονής και  προετοιμασίας.  Σαράντα  ημέρες  πριν  τη  θεία  λειτουργία των  Χριστουγέννων  τελούταν  καθημερινά  λειτουργίες  το λεγόμενο Σαρανταλείτουργο  στο  οποίο σε κάθε  μία  απ’ αυτές  μνημονεύονταν  οι ζώντες  και  οι  Κεκοιμημενοι . Γιορταστική  ατμόσφαιρα  υπήρχε  καθ’ όλη  τη διάρκεια  της  λειτουργίας.

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

Το έθιμο της βασιλόπιτας και άλλα πρωτοχρονιάτικα.

Το έθιμο της βασιλόπιτας και άλλα πρωτοχρονιάτικα.
Στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη, όταν το Βυζάντιο κήρυξε τον πόλεμο στην Περσία, ο Ιουλιανός πέρασε με τον στρατό του από την Καισαρεία. Τότε διέταξε να φορολογήσουν όλη την επαρχία και τα χρήματα αυτά θα τα έπαιρνε επιστρέφοντας για την Κωνσταντινουπολη. Ετσι, οι κάτοικοι αναγκάσθηκαν να δώσουν ό,τι είχε ο καθένας χρυσαφικά νομίσματα κ.λπ. Όμως ο Ιουλιανός σκοτώθηκε άδοξα σε μια μάχη στον πόλεμο με τους Πέρσες, έτσι δεν ξαναπέρασε ποτέ από την Καισάρεια.

Η περιτομή του Ιησού Χριστού.

Η περιτομή του Ιησού Χριστού.


dscf1116Ευαγγελικό Ανάγνωσμα: Λουκ. β΄20-21, 40-52
Οκτώ μέρες μετά τη γέννηση του Χριστού, την πρώτη του πρώτου μηνός, η Εκκλησία μας γιορτάζει την περιτομή του Χριστού. Μια εβραϊκή τελετουργική διάταξη, την οποία εκπλήρωσε ο Ιησούς, όπως όλοι οι Ισραηλίτες, αλλά η οποία καταργήθηκε με το κήρυγμα του ευαγγελίου, τι νόημα έχει πράγματι να την γιορτάζει η ορθόδοξη καθολική Εκκλησία; Είναι ένα ερώτημα, όπου αυθόρμητα γεννιέται λίγο – πολύ σε όλους μας – όσοι δεν έχουμε τη βαθειά γνώση των ιερών πραγμάτων.
Βέβαια, υπάρχει η απλή απάντηση, που μπορούμε αμέσως να σκεφτούμε. Με τη γιορτή τιμούμε, ένα γεγονός της ζωής του Χριστού, σημαντικό κατά το ότι ανήκει στη θρησκευτική του πολιτεία και κατά το ότι σημαίνει την ώρα της ονομασίας του, τότε πήρε το όνομα Ιησούς και επαληθεύτηκε η προφητεία του αγγέλου ότι ο γιος, που θα γεννήσει η Μαρία θα ονομαστεί έτσι.

Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Απόκρισις περί αναξίων αρχόντων.


TOY EN ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ

Απόκρισις περί αναξίων αρχόντων[1]

Πηγή: Περιοδικό «Αγιορείτικη Μαρτυρία» τεύχος 7. Μάρτιος – Μάιος 1990. Σελ. 98-99.


Γιατί ο Θεός επιτρέπει οι "ελέω Θεού" άρχοντές μας, να είναι συχνά ΑΝΑΞΙΟΙ; Και αν είναι "ελέω Θεού", και "τεταγμένοι από τον Θεό" κατά την Αγία Γραφή, πώς γίνεται να είναι συχνά ανάξιοι; Ο άγιος Αναστάσιος ο Σιναϊτης, μας εξηγεί...

Αμάρτησες; Έλα στην Εκκλησία!, Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

 Αμάρτησες; Έλα στην Εκκλησία!, Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Aλήθεια, ποιό λιμάνι μπορεί να συγκριθεί με το λιμάνι της Εκκλησίας; Ποιός παράδεισος μπορεί να συγκριθεί με τον παράδεισο των συγκεντρωμένων πιστών; Δεν υπάρχει εδώ φίδι που γυρεύει να μάς βλάψει, μόνο ο Xριστός που μάς οδηγεί μυστικά. … Γι' αυτό δεν θα 'ταν λάθος αν θεωρούσαμε την εκκλησία πιο σπουδαία από την κιβωτό. Γιατί η κιβωτός δεχόταν βέβαια τα ζώα και τα διατηρούσε ζώα- η εκκλησία όμως δέχεται τα ζώα και τα αλλάζει. Tί εννοώ μ' αυτό: Mπήκε στην κιβωτό ένα γεράκι, βγήκε πάλι γεράκι- μπήκε ένας λύκος, βγήκε πάλι λύκος. Eδώ μπαίνει κανείς γεράκι και βγαίνει περιστέρι- μπαίνει λύκος και βγαίνει πρόβατο- μπαίνει φίδι και βγαίνει αρνί΄ όχι επειδή μεταβάλλεται η φύση του, αλλά επειδή διώχνεται μακριά η κακία.

Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

“ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ” Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

“ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ” Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

2014-01-07 00:00
“ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ”Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000
Χριστός γεννάται.

Μυστήριο παράξενο και παράδοξο αντικρύζω. Φωνές ποιμένων φθάνουν μέχρι τ’ αυτιά μου. Δεν παίζουν σήμερα με τις φλογέρες τους κάποιο τυχαίο σκοπό. Τα χείλη τους ψάλλουν ύμνο ουράνιο.