ΟΙ ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΟΙ  ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Η νηστεία είναι εντολή του Θεού. Η πρώτη .Η πιο παλιά από όλες. Την έδωκε στον Αδάμ μέσα στον παράδεισο.
Το νόημα της νηστείας ήταν: με το όπλο της νηστείας να συνηθίσουν οι άνθρωποι στην υπακοή στο Θεό και στην πάλη κατά του διαβολου. 
Ο Xριστός, ετόνισε ακόμη περισσότερο την αξία της νηστείας.
Είπε: "Το γένος τουτο ουκ εκπορεύεται ει μη εν προσευχή κι νηστεία" . Δηλ. με τη νηστεία πολεμάμε τον διάβολο και τον νικάμε.
'Όταν δεν νηστεύωμεν, μας νικάει. Η Εκκλησία για να ρυθμιστεί, καλά η ζωή των Χριστιανών και να μην γίνονται υπερβολές, καθώρισε τι πρέπει να τρώμε την κάθε ημέρα και εποχή. Έτσι έχουμε.
Hμέρες αυστηρής νηστείας:
Είναι η Tετάρτη και η Παρασκευή όλου του χρόνου και ιδιαίτερα των περιόδων νηστείας (σαρακοστών). Νηστεία σημαίνει, φαγητό xωρίς λάδι.
Την Παρασκευή νηστεύουμε επειδή Παρασκευή εσταυρώθει ο Κύριος, σταυρώvουμε με την νηστεία μας τον κακό εαυτό μας, για να μας ελεήσει τους ανάξιους, όπως ελέησε τον σταυρωμένο ευγνώμονα ληστή.
Την Tετάρτη για να ενθυμούμεθα ότι ένας φίλος του Τον πρόδωσε ημέρα Τετάρτη, και να το συνηδειτοποιούμε ότι κι εμείς, παρ' ότι είμαστε φίλοι του, είναι δυνατό, αν δεν προσέχουμε και δεν αγωνιζόμεθα, να Τον προδώσουμε.
'Όταν τις ημέρες που έχουμε χρέος να κάνουμε αυστηρή νηστεία συμπέσει κάποια εορτή, γίνεται "κατάλυση" (δηλ. χαλάρωση της νηστείας): αν είναι εορτή αγίου τρώμε λάδι. αν είναι εορτή της Παναγίας ή του Προδρόμου τρώμε ψάρι.
Οι ημέρες Δευτέρα, Tρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή είναι ημέρες καταλύσιμες, δηλ. τρώμε απ' όλα ό,τι Θέλουμε, εκτός από τις περιόδους νηστειών.
Το Σάββατο και την Κυριακή δεν επιτρέπεται ποτέ να γίνει αυστηρή νηστεία, δηλ. χωρίς λάδι. 'Όλο το xρόνo ένα μόνο Σάββατο νηστεύουμε το λάδι, δηλ. το Μεγάλο Σάββατο, επειδή την ημέρα αυτή ο Xριστός είναι σωματικά στον τάφο και η ψυχή Του έχει κατέβει στον Άδη να αναστήσει τον προπάτορα Αδάμ.
Οι Νηστείες εν συντομία
1)  ΝΗΣΤΕΙΑ  των  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου:
~ Νηστεύουμε κρέας, γαλακτερά.
~ Τετάρτη και Παρασκευή νηστεύουμε και λάδι - κρασί.
Τρώμε  ψάρι Σάββατο - Κυριακή από 21 Νοεμβρίου των Εισοδίων της Θεοτόκου έως 17 Δεκεμβρίου.
2) ΜΕΓΑΛΗ  ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
Από την Καθαρή Δευτέρα μέχρι το Μεγάλο Σάββατο.
~ Νηστεύουμε κρέας, γαλακτερά, ψάρι, λάδι, κρασί.
Τρώμε  λάδι – κρασί  Σάββατο  και  Κυριακή  ( εκτός του Μεγάλου Σαββάτου).
Τρώμε ψάρι στις 25 Μαρτίου του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
3) ΝΗΣΤΕΙΑ  των  ΑΓΙΩΝ  ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Από την Δευτέρα μετά την Κυριακή των  Αγίων Πάντων μέχρι την παραμονή των  Αγίων  Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (28 Ιουνίου ).
 ~ Νηστεύουμε κρέας, γαλακτερά.      
 ~ Τετάρτη και Παρασκευή νηστεύουμε και λάδι - κρασί.
Τρώμε  ψάρι,  εκτός  Τετάρτης  και  Παρασκευής.
4) ΝΗΣΤΕΙΑ  της  ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Από την 1 έως 14 Αυγούστου.
~ Νηστεύουμε κρέας, γαλακτερά, ψάρι, λάδι, κρασί.
Τρώμε λάδι - κρασί Σάββατο - Κυριακή.  
Τρώμε ψάρι στις 6 Αυγούστου τής Μεταμορφώσεως.
Νnστεύουμε κρέας, γαλακτερά, ψάρι, λάδι, κρασί όλες  τις Tετάρτες  και  Παρασκευές της  χρονιάς (εκτός  αν  υπάρχει  κάποια  κατάλυση) και τις πιο κάτω μέρες :
α) 14 Σεπτεμβρίου τής Υψώσεως τού τιμίου Σταυρού, β) 24 Δεκεμβρίου Παραμονή Χριστουγέννων, γ) 5 Ιανουαρίου Παραμονή των Φώτων, δ) 29 Αυγούστου  Αποτομή τού Τιμίου Προδρόμου.  Αν οι τέσσερις ημερομηνίες πέσουν Σάββατο ή Κυριακή, γίνεται κατάλυση λαδιού - κρασιού.
Κατάλυση  εις  πάντα  γίνεται:  α) Μετά  το  Πάσχα,  όλη  την  Εβδομάδα  της  Διακαινησίμου, β)  Μετά  την  Πεντηκοστή,(μέχρι   της  Κυριακής  των  Αγίων  Πάντων), γ)  Από   τις  25  Δεκεμβρίου  μέχρι  και  τις  6  Ιανουαρίου(εκτός  της  παραμονής  των  Θεοφανείων).

 Ν Η Σ Τ Ε Ι Α
·  Κάθε Τετάρτη καί Παρασκευή
·  Ἡ 5η Ἰανουαρίου (Παραμονή Θεοφανείων)
·  Ἀπό 21ης Φεβρουαρίου ἕως 10ης Ἀπριλίου (Μ. Τεσσαρακ.)
·  Ἀπό 6ης ἕως 29ης Ἰουνίου (Ἁγίων Ἀποστόλων)
·  Ἀπό 1ης ἕως 15ης Αὐγούστου (Παναγίας)
·  Ἡ 29η Αὐγούστου (Ἀποτ. Τιμ. κεφαλῆς Προδρόμου)
·  Ἡ 14η Σεπτεμβρίου (Ὕψωσις Τιμίου Σταυροῦ)
·  Ἀπό 15ης Νοεμβρίου ἕως 25ης Δεκεμβρίου (Χριστουγέννων)

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι    Κ Α Τ Α Λ Υ Σ Ε Ω Σ
·  Ἀπό Τελώνου & Φαρισαίου ἕως Ἀσώτου (εἰς πάντα)
·  Ἀπό Δευτέρα ἕως Κυριακή Τυρινῆς (ἐκτός κρεωφαγίας)
·  Ἀπό Κυριακή Πάσχα ἕως Κυριακή τοῦ Θωμᾶ (εἰς πάντα)
·  Ἀπό  Πεντηκοστή ἕως Κυριακή Ἁγ. Πάντων (εἰς πάντα)
·  Ἀπό 25ης Δεκεμβρίου ἕως 6ης Ἰανουαρίου (Δωδεκαήμερο)
(εἰς πάντα ἐκτός τῆς παραμονῆς τῶν Θεοφανείων)

Κ Α Τ Α Λ Υ Σ Ι Σ   Ι Χ Θ Υ Ο Σ
·  25η Μαρτίου (τοῦ Εὐαγγελισμοῦ)
·  Τετάρτη τῆς Μεσοπεντηκοστῆς
·  Κάθε Σάββατο καί Κυριακή κατά τή νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
·  24η Ἰουνίου (Γενέθλιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου)
·  6η Αὐγούστου (τῆς Μεταμορφώσεως)
·  21η Νοεμβρίου (τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου)

·  Κάθε Σάββατο καί Κυριακή ἀπό 21ης Νοεμβρίου ἕως καί 17ης Δεκεμβρίου