Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

ΒΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΥ.

ΒΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΥ.

Ο Αγιος Μόδεστος γεννήθηκε στη Σεβάστεια της Μ. Ασίας από ευσεβείς χριστιανούς γονείς, οι οποίοι πέθαναν στη φυλακή κατά το διωγμό του Διοκλητιανού (περίπου 305 μ. Χ.). Το μόλις πέντε μηνών βρέφος Μόδεστο, οι δεσμοφύλακες το ανέθεσαν σε έναν ειδωλολάτρη άρχοντα. Σε ηλικία δεκατριών ετών έμαθε για τους πραγματικούς γονείς του και αποφάσισε να βαπτιστεί κι ο ίδιος χριστιανός. Σ΄ αυτό συνετέλεσε και κάποιος χριστιανός χρυσοχόος από την Αθήνα, ο οποίος ανέλαβε τη φροντίδα του νεοφώτιστου Μοδέστου, τον έφερε στην Αθήνα και τον αγκάλιασε σαν παιδί του. Μετά το θάνατο των θετών γονέων του, η ζήλεια των δύο παιδιών του χρυσοχόου για την αρετή του Μοδέστου τα οδήγησε στο να τον πουλήσουν ως δούλο στην Αίγυπτο. Η Χάρις του Θεού, όμως, δεν τον εγκατέλειψε.

Ἁγιολόγιον - Δεκέμβριος 16(ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ)

Ἁγιολόγιον - Δεκέμβριος 16(ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ)

Ὁ Προφήτης Ἀγγαῖος
Ὁ Ἅγιος Μαρίνος
Οἱ Ἅγιοι Πρόμος (ἢ Πρόβος) καὶ Ἱλάριος
Ὁ Ἅγιος Μέμνων Ἀρχιεπίσκοπος Ἐφέσου
Ὁ Ἅγιος Μόδεστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεροσολύμων
Ὁ Ἅγιος Συμεὼν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀντιοχείας
Μνήμη Ἐγκαινίων Ναοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου κοντὰ στὸν Ἅγιο Πολύευκτο
Ἡ Ἁγία βασίλισσα Θεοφανώ, ἡ θαυματουργός, σύζυγος τοῦ βασιλιᾶ Λέοντα τοῦ σοφοῦ
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Χρυσοβέργης

Βίος Αγίου Ελευθερίου και μητρός αυτού Ανθίας.

Βίος Αγίου Ελευθερίου και μητρός αυτού Ανθίας.
Ο Άγιος Ελευθέριος καθώς και η μητέρα αυτού Ανθία εορτάζουν στις 15 Δεκεμβρίου
Στους πρωτοχριστιανικούς χρόνους
O Άγιος Ελευθέριος έζησε το 150 περίπου μ.Χ. και γεννήθηκε στην Χριστιανομάχο Ρώμη. Οι γονείς του ήταν πλούσιοι και από τους ευγενείς της Ρώμης. Κατείχαν σπουδαία θέση στην Ρωμαϊκή κοινωνία. Το σπουδαιότερο όμως ήταν, ότι ήταν πιστοί κι’ ευσεβείς Χριστιανοί. Βαδίζανε στη ζωή τους με το δρόμο του Θεού και εφαρμόζανε τις εντολές Του, παρ’ όλες τις δυσκολίες που υπήρχαν την εποχή εκείνη, για να ζεί κανείς χριστιανικά.

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΝ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ

ΚΑΝΩΝ  ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΝ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ

Ποίημα Γερασίμου Μονάχου Μικραγιαννανίτου.

Ο Ιερεύς:Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτισαι την δέησίν μουεν τη αληθεία Σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη Σου. Και μη εισέλθης ειςκρίσιν μετά του δούλου Σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν Σου πας ζων. Ότικατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ μεεν σκοτεινοίς, ως νεκρούς αιώνος και ηκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμοίεταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάσι τοις έργοιςΣου, εν ποιήμασιν των χειρών Σου εμελέτων. Διεπέτασα προς Σε τας χείρας μου, ηψυχή μου ως γη άνυδρός Σοι. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου.Μη αποστρέψης το πρόσωπόν Σου απ’ εμού, και ομοιωθήσομαι τοις καταβαίνουσιν ειςλάκκον. Ακουστόν ποίησόν μοι το πρωί το έλεός Σου, ότι επί Σοι ήλπισα.

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Η Ν Π Α Ν Ε Ν Δ Ο Ξ Ο Ν Θ Ε Ο Π Ρ Ο Μ Η Τ Ο Ρ Α Α Γ Ι Α Ν Α Ν Ν Α Ν.

Κ Α Ν Ω Ν   Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ   Τ Η Ν   Π Α Ν Ε Ν Δ Ο Ξ Ο Ν Θ Ε Ο Π Ρ Ο Μ Η Τ Ο Ρ Α
Α Γ Ι Α Ν   Α Ν Ν Α Ν.

Ο  Ιερεύς

Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο αναγνώστης Αμήν.
Ψαλμός ρμβ' (142)

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Ἁγιολόγιον - Δεκέμβριος 8 ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ.

Ἁγιολόγιον - Δεκέμβριος 8 ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ.

Ὁ Ὅσιος Πατάπιος
Οἱ Ἅγιοι Σωσθένης, Κηφᾶς, Ἀπολλώς, Τυχικός, Καῖσαρ καὶ Ἐπαφρόδιτος οἱ Ἀπόστολοι ἐκ τῶν 70
Ὁ Ὅσιος Σωφρόνιος ἐπίσκοπος Κύπρου καὶ Δαμιανὸς ἐπίσκοπος Κύπρου
Ὁ Ἅγιος Ἄερος ὁ ἀρχιεπίσκοπος
Προεόρτια Συλλήψεως τῆς Θεοτόκου ὑπὸ τῆς Ἁγίας Ἄννης

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

«Ἡ χριστιανική ἀγάπη» Αγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

«Ἡ χριστιανική ἀγάπη» Αγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ὁ Κύριος εἶπε: «Ὅπου εἶναι συναγμένοι δύο ἤ τρεῖς στό ὄνομά μου, ἐκεῖ εἶμαι κι ἐγώ ἀνάμεσά τους» (Ματθ. 18, 20). Ὥστε, λοιπόν, δέν βρίσκονται δύο-τρεῖς ἑνωμένοι στό ὄνομά Του; Βρίσκονται, ἀλλά σπάνια. Ἄλλωστε δέν μιλάει γιά μιάν ἁπλή τοπική σύναξη καί ἕνωση ἀνθρώπων. Δέν ζητάει μόνο αὐτό. Θέλει, μαζί μέ τήν ἕνωση, νά ὑπάρχουν στούς συναγμένους καί οἱ ἄλλες ἀρετές.

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

Ἁγιολόγιον - Δεκέμβριος 2 ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ.

Ἁγιολόγιον - Δεκέμβριος 2 ΠΑΛΑΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ.

Ὁ Προφήτης Ἀββακούμ

Ὁ Ἀββακούμ, ποὺ τὸ ὄνομά του σημαίνει «θερμὸς ἐναγκαλισμός», ἦταν ἀπὸ τὴν φυλὴ τοῦ Συμεὼν καὶ γιὸς τοῦ Σαφάτ. Ὁ χρόνος ποὺ ἔδρασε τίθεται μεταξὺ 650 καὶ 672 π.Χ. Στὸ προφητικό του βιβλίο, ποὺ διακρίνεται γιὰ τὴν ἀξιόλογη λογοτεχνική του χάρη, ἐλέγχει τὸν ἰουδαϊκὸ λαό, ἐπειδὴ παρεξέκλινε ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ θρησκεία στὴν εἰδωλολατρία.

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Πνευματικά και Υλικά Χριστούγεννα.

Πνευματικά και Υλικά Χριστούγεννα.
Δεκέμβριος 2014 – Λίγες μέρες πριν τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλήθεια τι πραγματικά σημαίνουν τα Χριστούγεννα; Σύμφωνα με το τυπικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση Θείες Λειτουργίες (το ονομαζόμενο Σαρανταλείτουργο). Είναι μια περίοδος νηστείας όπως αυτή του Μωϋσή στην έρημο, ο οποίος νήστεψε σαράντα ημέρες πριν αποτυπώσει σε λίθινες πλάκες τις δέκα εντολές που του δόθηκαν από τον Θεό. Ξεκινάει από τις 15 Νοεμβρίου και τελειώνει στις 24 Δεκεμβρίου.